Bentec Bioenergies SLU · Introducció al món del Biogàs · Plantes de Biogàs BENTEC-BWE
  Bentec Bioenergies SLU - Plantes de Biogàs | Biogas Power Plants   Vista de les nostres Plantes · Clic a la imatge per a ampliar ...Vista de les nostres Plantes · Clic a la imatge per a ampliar ...Vista de les nostres Plantes · Clic a la imatge per a ampliar ...
Carretera de Vic, 15
Sant Esteve d'en Bas
17176 · Girona · SPAIN
  en castellano... en català... in english...  
 
  Inici Contactar Mapa Bentec Bioenergies SLU , filial a Espanya de Biogas Weser Ems GmbH & Co. KG  
 
 
  ets a: inici > introduccio al mon del biogas  


 

Bentec Bioenergies SLU, empresa constituïda a  principis de 2008, és la filial a Espanya de la firma alemanya Biogas Weser-Ems GmbH & Co KG (BWE), de Friesoythe (Alemanya).

Bentec-BWE està especialitzada en el disseny, construcció i lliurament ‘claus en mà’ de Plantes de Biogàs per a la producció d’electricitat (també es pot aprofitar la calor). Els nostres projectes es desenvolupen en diverses fases: la fase inicial d’anàlisi de viabilitat econòmica, la fase intermèdia de disseny i planificació, i la fase final de construcció i posta en marxa de la planta. A més, sempre que el client ho requereixi, col laborem amb ell per optimitzar el rendiment de la planta i la seva correcta explotació. Com a serveis addicionals oferim: planificació i estratègia en recerca de residus, assessorament, gestió, llicències i permisos, manteniment, etc.

La nostra empresa compta amb més de 15 anys d’experiència en la construcció de Plantes de Biogàs. La primera planta va ser construïda l’any 1996. Avui segueix produint a plena potència, després de 15 anys de funcionament ininterromput digerint purins i restes de la indústria agroalimentària. La nostra experiència demostrable es basa en les més de 280 plantes construïdes, amb una potència elèctrica total instal·lada de més de 150Mw, essent prop del 95% d’elles construïdes en la modalitat ‘claus en mà’.


Clic a la imatge per a ampliar ...

Totes les Plantes de Biogàs Bentec-BWE són dissenyades individualment i adaptades per cobrir les necessitats de cada client, realitzant un pla de muntatge individualitzat de tots els elements requerits en la pròpia ubicació, perquè la Planta de Biogàs pugui estar harmonitzada amb l’entorn però a més obtingui un màxim rendiment.

Les vies d’accés, les construccions perifèriques i l’ús de la calor també són sempre tinguts en compte per tal d’optimitzar en tot moment el rendiment econòmic i ecològic de la planta.

Principis del Biogàs:
Obtenim energia elèctrica a partir de la digestió anaeròbica de residus orgànics.

El biogàs és una barreja de gasos produïda per la digestió microbiana de la matèria orgànica en condicions anaeròbiques (sense presència d’oxigen). Aquest procés no és immediat, sinó que passa per diferents fases: hidròlisi, acidogènesi, etc. fins a la metanogènesi (generació de metà) final.

Cadascuna d’aquestes diferents fases està catalitzada per diferents bacteris. En funció de la temperatura hi ha diferents règims de treball: règim mesòfil (bacteris amb un òptim metabòlic al voltant de 40 º C) o règim termòfil (bacteris amb un òptim metabòlic al voltant de 55 º C).  Per obtenir un òptim rendiment, hem de controlar a més de la temperatura, moltes altres variables, com el pH, la presència d’inhibidors, la càrrega orgànica, l’equilibri NH4-NH3 (excés de Nitrogen en el substrat), etc. En els digestors (dipòsits totalment estancs) de les Plantes de Biogàs els bacteris descomponen progressivament les cadenes carbonatades dels residus orgànics introduïts (proteïnes, hidrats de carboni, greixos, etc.) fins a obtenir la fracció més reduïda del carboni: metà (CH4) en un 50-70%, juntament amb diòxid de carboni (CO2) en un 30-50% i altres gasos en petites proporcions. Segons el tipus de substrats introduïts, hem de determinar el TRH 'temps de retenció hidràulic' (temps mitjà de permanència del residu en els digestors) més adequat per obtenir la seva correcta digestió.

A les nostres Plantes de Biogàs poden ser digerits un gran nombre de substrats orgànics de manera individual o bé barrejats (codigestió). Alguns d’aquests substrats poden ser: purins i/o fems d’animals de granja (vaques, porcs, vedells, ovelles, pollastres, etc.), cultius energètics com el blat de moro (ensitjat, en gra i/o les seves restes en el processament industrial), cereals (blat, ordi, etc. ensitjat, en gra i/o les seves restes en el processament industrial), tubercles (patates, remolatxa, cebes, pastanagues, etc. i/o les seves restes en el processament industrial), lleguminoses (i/o totes les seves restes en el processament industrial com  turtós, okara, etc.), restes hortícoles (plantes herbàcies), restes de fruites, restes de la indústria agroalimentària (pa, pastisseria, conserves vegetals, sucs i/o polpes de fruites, formatges, llets, sèrums làctics, melasses, cerveseres,   escorxadors, embotits, etc.), llots de depuradores d’ indústries agroalimentàries (greixos, fangs secundaris, etc.), glicerina, etc.

Segons el tipus de substrat, caldrà fer un tractament addicional d’ higienització: p.ex. la pasteurització (> 70 º C durant 1h ininterrompuda) en el cas de residus industrials d’origen animal (certs  residus animals no poden posar-se per llei en un biogàs). Els substrats líquids (<15% de matèria seca) són introduïts al digestor mitjançant bombament, mentre els sòlids són introduïts per un alimentador de sòlids.

Clic a la imatge per a ampliar...

El tipus i composició dels substrats a digerir ens condiciona la mida dels digestors i del dipòsit final de fangs, i per tant el rendiment econòmic de la planta.

Bentec-BWE té actualment 18 plantes en propietat i som responsables de l’explotació d’altres tantes (inclosos alguns parcs energètics de fins 8.5 Mw). En totes aquestes plantes de les quals som enterament responsables, estem comprovant i investigant la correcta digestió de múltiples substrats orgànics (i les seves barreges).
No obstant això, sempre que un client ens sol licita informació sobre un substrat del qual no tenim experiència directa, realitzem un estudi previ de metanogènesi en el laboratori. En funció dels resultats d’aquest estudi previ, prenem decisions per fer una prova real a la Planta de Biogàs. Només en el cas que la prova real funcioni correctament, procedim a la digestió continuada d’aquest substrat.

Un cop produït el biogàs, es neteja (eliminació del sulfhídric i condensació del vapor d’aigua) i es valoritza en un motor de cogeneració, obtenint electricitat per vendre a la xarxa pública (o autoconsum) i calor fàcilment aprofitable com calefacció / refrigeració o en processos industrials. D’altra banda, s’obtenen fangs digerits: un adob     orgànic líquid (3-6% de matèria seca) totalment homogeneïtzat i     estabilitzat, sense pràcticament olor, sense males herbes, no corrosiu (hem eliminat el sulfhídric) i amb una relació N-P-K determinada i fàcilment assimilable pels cultius. En el cas de que no disposem de terreny on aplicar aquests fangs, podem tractar-los amb diferents tecnologies addicionals per tal d’eliminar-los per complet.

Biogàs BENTEC-BWE

Un bon negoci econòmic y ecològic.

El maig de 2007, es va publicar el RD 661 on s’estableix el preu del Kw per al biogàs i altres energies renovables. Aquesta tarifa, garantida per 15 anys, fa que les Plantes de Biogàs puguin tenir un bon rendiment econòmic, depenent en tot moment del tipus de substrats introduïts. Una Planta de Biogàs complerta (totalment automatitzada) de 500 kW d’electricitat té un cost d’inversió entre 1.5-2.3 MM EUR (segons els substrats introduïts i les seves necessitats tecnològiques), generant uns ingressos per la venda d’electricitat d’uns 550.000 EUR (unes 8.000 hores de funcionament).
A més podem tenir uns ingressos extra per la venda de calor i per la gestió de certs residus agroindustrials. Les despeses anuals de retorn del capital més interessos, de manteniment i reparacions, de salaris i altres despeses extres poden ascendir a uns 400-450.000 EUR. Amb la qual cosa, els beneficis nets abans d’impostos poden ascendir a uns 100-150.000 EUR.

Aquesta rendibilitat és aproximada. Per tenir una anàlisi econòmica exhaustiva, (tant de la inversió inicial com de la rendibilitat) hem de tenir una relació de quins substrats introduirem i les seves anàlisis corresponents.


Però el més important no és aquesta rendibilitat econòmica, sinó la rendibilitat ecològica (la nostra empresa pensa que amb tota probabilitat en un futur molt proper tindrà una conversió econòmica molt alta).

L’aprofitament del biogàs en cogeneradors redueix de manera molt substancial l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (metà, diòxid de carboni i òxid nitrós). Hem de tenir en compte que al combustionar el metà produït, estem evitant la seva emissió a l’atmosfera, i el metà té un potencial d’efecte hivernacle 21 vegades superior al CO2.

Davant d’això, no hi ha res més que afegir!!


Contacti'ns sense compromís. Estudiarem la viabilitat de la seva futura Planta de Biogàs.

Bentec Bioenergies SLU - Biogas Weser-Ems GmbH & Co.KG

Biogàs BENTEC-BWE


web by web#baster enbas.com | web#baster ® 2008/2013